KVALITETSPOLICY

Vårt mål är att tillverka och leverera högkvalitativa texter som fyller
uppdragsgivaren behov och förväntningar. En hög redaktionell kvalitet
är vår främsta styrka på marknaden.

Detta innebär att vi skall:

Hålla hög språklig kvalitet från början genom att alltid använda
stavningskontroll under arbetet och därefter granska texten
genom att två journalister läser den innan leverans.
Utreda uppdragsgivarens förväntningar innan arbetet påbörjas
för att minimera eventuella missförstånd.
Avrapportera större förändringar av förutsättningarna som
sker under arbetets gång till uppdragsgivaren.
Erbjuda den intervjuade att ta del av texten innan den levereras
till uppdragsgivaren för att undvika missförstånd av faktauppgifter
i texten.
Alltid leverera text på utsatt datum.
Använda oss av återkoppling till våra uppdragsgivare för
fortsatt kvalitetsutveckling.

Stäng Fönster!