Företaget

Redaktionen.nu startades 2005 och drivs av journalist Maria Sehlin.

Det journalistiska arbetssättet är vår grund. Vi gör raka, lättbegripliga och läslockande texter som når fram. I tidningsproduktioner fungerar Maria Sehlin som projektledare och redaktör med ett nätverk av väl utvalda professionella skribenter, fotografer och layoutare.

Läs mer om Maria

Artiklar | Kontakt

redaktionen.nu | kontakt@redaktionen.nu