Publicerad: Spaning nr 4/ 2007
Artikel var införd i tidningen Spaning nr 4/ 2007 och är en av de tidningar
redaktionen.nu producerar. Tidningen vänder sig till anställda inom vård och
omsorg i Malmö. Kursen hålls inom Kompetensstegen som är en nationell
satsning för att höja kompetensen inom vården.

********************

De lär handledning med olika symboler

Av Maria Sehlin

”Blunda. Tänk på något som ger dig glädje.
Öppna ögonen och rita vad du känner, fånga känslan glädje. Det behöver
inte var figurativt utan en färg eller en form”.
Kursledaren Christin Olsson
använder bild och färg för att locka fram de egna reflektionerna.
Det skrattas lite i den vackra salen på Katrinetorps gård, en del skruvar
på sig. Alla är inte bekväma med att måla. Men efter ett kort tag är alla i
full gång och delaktiga i övningen. På pappren växer helt olika bilder fram.
På ett block färgläggs en knallgul sol, på ett annat regnbågens alla färger
huller om buller och någon ritar röda flytande streck som stävar uppåt.

Använder symboler
Kursen heter ”Att undervisa och handleda på arbetsplatsen” och är en av
flera satsningar på arbetslagsutveckling inom Kompetensstegen. Unikt för
den här kursen är att kursledarna är symbolpedagoger. De använder ibland
dröm, bild, saga, musik, drama och myter för att visualisera ämnet.
- Vi västerlänningar är väldigt duktiga på ord men orden kan censurera
känslan. Om man i stället använder den kreativa metoden och höger sida av
hjärnan så ser man saker på ett annat sätt, säger kursledare Christin Olsson.
Hon kommer från Kristianstadsföretaget Dela och kallar sig symbolpedagog.
Hon har själv arbetat inom vården tidigare, som barnmorska.
- Att handleda och utbilda patienter är en viktig bit för vårdpersonal. Och
grunden i handledning är dialog, därför är det så viktigt att kunna uttrycka
sina känslor, säger Christin Olsson.

Olika delar
På kursschemat står bland annat att ge kritik, professionell hållning,
självbedömningsschema och principer för samtal. Syftet med kursen är
bland annat att öka deltagarnas förmåga att motivera, handleda och
stödja såväl vårdgivare som vårdtagare.
På kursen går all personal inom Fosie hemsjukvård och rehab. Det är ett 30
tal personer som är sjukgymnaster, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Här
är de uppdelade i två grupper. En tanke med kursen är att skapa kontakter
och knyta ihop och utveckla samarbetet mellan olika arbetsgrupper. Och ge
tid för tankar och reflektioner.
- Kursen är givande, jag hoppas bli bättre på att handleda. Det var lite svårt
med symbolerna i början, men man lär sig att tänka till innan man formulerar
sig, säger Eva-Lena Jansby som är distriktssköterska.


Fakta:
Kursen Att undervisa och handleda på arbetsplatsen är en utbildning
i arbetslagsutveckling inom Kompetensstegen. Den hålls av företaget
Dela från Kristianstad och kursledarna har själv arbetat inom vården
tidigare. De arbetar med symbolpedagogik i sina kurser. Kursen är
fyra heldagar, tre i höst och en i vår. Detta är första gången denna
kurs hålls.


Fler artiklar

© Denna text är skyddad enligt lagen om upphovsrätt
Stäng Fönster!