Publicerad: Sydsvenskan. Januari 2003
Pojkarnas lego ska byggas, flickornas är färdigt

Av Maria Sehlin

När lego var ungt på 1960-talet så lanserades det som könsneutralt;
flickor och pojkar lekte sida vid sida i annonserna och på legoaskarna.
Nu är det uppdelat i flick- och pojklego. Flickornas lego heter Scala och
Belville, är pastellfärgat och håller sig i hem, slott och stall. Här kan
dockorna spegla sig, stå vid spisen eller vagga babyn. Pojkarna ska
däremot fortfarande konstruera med lego och bygga rymdskepp, flygplan
och grävskopor som ska ta dem ut på äventyr och ut i yrkeslivet.
– Det är tråkigt och sorgligt att man låser fast pojkar och flickor i
könsroller, säger Marie Falkström som är forskare vid etnologiska
institutionen vid Göteborgs Universitet och dessutom förskollärare.

Annonserna ändrades
Hon har granskat legoannonser ur ett könsperspektiv 1960 till 1999.
– Det är intressant att det nu är accepterat att marknadsföra lego så
könsdelat. Vi som växte upp under 1970-talet fick det serverat precis
tvärtom.
Då hyllades lego som en pedagogisk och jämställd leksak där barnen fick
vara kreativa och konstruera. Av legobitarna byggdes hus, bilar och
städer efter egen fantasi.
– Från slutet av 80-talet framställs det inte längre som om pojkar och
flickor kan leka tillsammans med lego. I stället är de hänvisade till olika
världar med helt olika värderingar och normer. Detta är inte unikt för
legoannonser utan syns i all leksaksreklam, säger Marie Falkström
På 1990-talet introducerades flicklegot med ”formliga excesser i rosa,
blommigt, hästar, hundar och bebisar”.

Pojkarna ska bygga
Grundlegot, byggbitarna, står numera långt ner på affärshyllorna medan
specialmiljöer säljer bäst. Nu riktar sig legoaskarna särskilt till pojkar
eller flickor. I pojkarnas är så gott som alla figurer män medan det i
flickornas är kvinnor. Sällan mötas de två i askarna. Men den största
skillnaden är nog ändå att pojklegot ska byggas upp med klossar medan
flicklegot i stort sett är färdigt när man öppnar asken.
– Våra undersökningar visar att pojkar och flickor leker olika. Flickor vill
inte konstruera utan vill börja leka rollekar direkt, säger Thomas Reil på
Legos huvudkontor i Danmark.

Flickornas är färdigt
Av de 21 Harry Potter –legosatserna är tre riktade till flickor. Vid en
första anblick ser de rätt lika ut men innehållet skiljer:
– Flickaskarna innehåller små prylar i rosa färger, det tilltalar flickor. De
får även en bakgrundsvägg i papp att sätta upp så att de snabbt kan leka
rollekar, säger Thomas Reil.
– I pojkaskarna är det mer som ska byggas ihop, som borgen, säger han.
Marie Falkström undrar hur deras undersökningar gått till:
– Som förskollärare ser jag att tjejer gillar att konstruera. Jag tycker de
är ett väldigt underkännande av flickorna som kreativa.

Säljer bättre
Hon ser en enda anledning till uppdelningen: att sälja mer. Legos
marknadsavdelning håller med om att man säljer mer på uppdelat Lego.
– Vi gör pojk- och flicklego för att nå en så bred marknad som möjligt, det
är vad som säljer bäst.
Birgitta Andersson på centrum för genusvetenskap vid Lunds Universitet
tycker det är svårt att säga varför leksaker blivit mer könsuppdelade:
– Frågan är vad som är orsak och verkan. Vi har ett oerhört segregerat
arbetsliv och det är fortfarande så att kvinnor tar största ansvaret för hem
och barn.

Lär barnen
– Vi lär pojkar och flickor olika saker och genom leksakerna blir det än
tydligare: vi stimulerar pojkar till experimentlusta medan flickor ska leka
hushållsbestyr och sedan fortsätter det så i vuxenlivet, säger Birgitta
Andersson. I leksaksforskarna Anders Nelson och Mattias Nilsson
avhandling, som presenterades tidigare i år, visar det sig att barn både
förses och väljer leksaker könsstereotypt. Enligt Anders Nelson är
förklaringen en ”könssocialiseringsprocess”; barnen vill vara som andra
och påverkas av reklam, media, kamrater och föräldrar. Även den som är
kritisk till reklamen påverkas.
– Det är sällan det köps Lego över könsgränserna. Vissa föräldrar väljer
leksak efter kön redan när barnen är ett par år gamla, de tycker inte att
tvååriga dottern ska leka med bilar, säger leksakshandlare Rolf Mellberg
som driver leksaksaffären Två Nallar i Limhamn sedan 19 år.

Fakta företaget LEGO:
LEGO står för ”Leg godt” och skapades av snickarmästaren Ole Kirk
Christiansen i Billund i Danmark 1934. Sonen Godtfred ställde om
produktionen till plast. Det var också han som författade Legos tio
kännetecken där det bland annat stod att Lego skulle stå för obegränsade
möjligheter i leken och att det är för både pojkar och flickor.
De första Lego-bitarna hette först ”Automatic Binding Bricks” (engelska
namn var populära under efterkrigstiden) och senare Lego Mursten. De
gjorde ingen succé i början. Den danska ”Legetöjs-tidene” skrev att
”Plasten kommer aldrig att kunna tränga undan den gamla hederliga
träleksaken”. 1955 importerades de första Legobitarna till Sverige. Lego
är nu en av de tio största leksakstillverkarna i världen med 8000
anställda varav hälften i Billund, Danmark. Ledare är grundarens barnbarn
Kjeld Kirk Kristiansen.


Fler artiklar

© Denna text är skyddad enligt lagen om upphovsrätt

Stäng Fönster!