Behöver du hjälp med tidningsproduktion eller vill ha artiklar från Singpaore?


Redaktionen.nu är tidningsproducenter och skriver artiklar. Vi har lång erfarenhet från nyhetsarbete i dagspress och av tidningsproduktion. Vi har bland annat producerat tidningarna Fokus Förskola, Grön stad, Kirsebergs stadsdelstidning och Spaning.

Företaget har sin bas i Skåne men är tillfälligt utlokaliserade till Singapore där Maria Sehlin är redaktör för Sweamagazine Singapore. Tidigare har hon bland annat varit redaktör för Sydsvenskan Nybyggt.

Medlemmar i Svenska Journalistförbundet.
Arvode enligt SJF:s avtal.
redaktionen.nu | kontakt@redaktionen.nu